Matúš Lašut


Atmosféra prvých pútí


Pôvodný prameň vykopaný
Jurajom Kavalkom


Socha Panny Márie v pôvodnom stave


Torzo obrázka Panny Márie s Ježiškom
nájdené v zhorenisku


Zreštaurovaný obraz Panny Márie
s Ježiškom


Páter Metoděj Kuběna


Kaplnka Panny Márie


Interiér kaplnky


Kostol v Korni zasvätený
Božskému Srdcu Ježišovmu


Mystický stĺp podľa vízie pátra Metoděja


Vizualizácia Chrámu Panny Márie
Matky Cirkvi


Vyhlásenie pútneho miesta
a posvätenie základného kameňa stavby


Pohreb Matúša Lašuta


Koruna Panny Márie


Zvon Chrámu Panny Márie

 

 

 

Stručný prehľad histórie Živčákovej


1. jún 1958 - sviatok Najsvätejšej Trojice 

Prvé zjavenie Panny Márie Matúšovi Lašutovi - odovzdanie posolstiev o možnej budúcnosti sveta.

*

7. a 21. jún 1958 

Druhé a tretie zjavenie Matúšovi Lašutovi - Panna Mária ako Nepoškvrnené počatie.

¦

1., 7. a 21. júl 1958 

Štvrté, piate a šieste zjavenie Lašutovi, v podobe Srdca Panny Márie.

¦

14. august 1958 

Matúšovi Lašutovi sa Panna Márie zjavuje už po siedmy krát, tentoraz ako "Žena odetá slnkom".

¦

8. september 1958 

Na hore Živčáková pri Turzovke sa koná prvá púť.

¦

December 1958 

Turzovčan Juraj Kavalek dostáva od Božej Matky príkaz vykopať na hore prameň. Na jej, tri krát sa opakujúce naliehanie, ho aj s jej pomocou nájde a vykope.

¦

Rok 1964 

Bývalý baník z Moravy, Alois Lasák, dostáva po videní stekajúcej Kristovej krvi na jednom z obrázkov na hore, poverenie vytvoriť drevenú sochu Panny Márie.

¦

15. august 1964 

Zjavenie Božej Matky maliarovi Alfonsovi Bardodejovi a ďalším šiestim pútnikom.

*

1. november 1964 

Mária Haferová - Matejová zachraňuje z ešte tlejúceho zhoreniska, ktoré na hore zostalo po vyčíňaní komunisticko eštebáckej úderky, torzo Obrazu Panny Márie.

¦

 11. máj 1965 

Podľa svedectva pátra Š. Senčíka, asi 12 tisíc ľudí na hore, sledovalo s úžasom a v motlitbách, veľkú žiaru, v ktorej strede bolo Srdce s Krížom. Videnie trvalo asi desať minút.

¦

Október roku 1966 

Nemka Greta Fischerová dostala príkaz od Panny Márie, torzo obrazu, ktorý našla Mária Haferová - Matejová, zreštaurovať. Obraz bol odvtedy, až do roku 1994 v Nemecku.

¦

3. september 1967 

200 pútnikov videlo na oblohe nad vrchom žiariť symbol Nepošvrneného Srdca Panny Márie.

¦

30. september 1968 

Panna Mária Karlovi Židlickému hovorí : "Pamätaj si, že moja liečivá voda je symbolom veľkej viery a len ten, kto pevne verí, môže byť uzdravený".

¦

29. január 1969 

Pútnici na hore opäť sledovali zjavenie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

¦

Rok 1976 

Vizionár Karel Židlický po prvý krát navštevuje Živčákovú. Na ceste do Turzovky ho sprevádza staršia pani, v ktorej neskôr spoznal Pannu Máriu.

¦

Rok 1985 

Mystický zjav Panny Márie Turzovskej pátrovi Metodějovi Kuběnovi.

¦

17. október 1993 

Posvätenie kaplnky Panny Márie na hore Živčáková.

¦

17. október 1994 

Návrat milostivého obrazu Kráľovnej Turzovky, po zreštaurovaní z Nemecka, do kaplnky na Živčákovej.

¦

Rok 1995 

Mystický zjav Panny Márie Turzovskej pátrovi Kuběnovi - druhá fáza.

¦

25. máj 1997 

Umiestnenie sochy Panny Márie v kaplnke na hore a jej následné vysvätenie - po 33 rokoch od jej vytvorenia moravským baníkom Aloisom Lasákom.

¦

1. jún 2001 

Vznik novej farnosti Korňa, do ktorej aj dnes Živčáková patrí.

¦

20. október 2002 

Postavenie a vysvätenie mystického stĺpa pátra Metoděja.

¦

29. novembra 2007 

Biskupský úrad v Nitre vydáva na svojom zasadaní súhlas s výstavbou kostola na Živčákovej.

*

5. február 2008 

Biskupský úrad v Nitre vydáva na svojom zasadaní súhlas so zbierkou na výkup pozemkov pod budúcou stavbou kostola.

*

8. september 2008

Mons. Tomáš Galis, biskup novozriadeného Žilinského biskupstva, povoľuje stavbu kostola Panny Márie Matky Cirkvi spolu s exercično-pastoračným zariadením na vrchu Živčáková.

*

19. október 2008 

Slávnostné posvätenie základného kameňa stavby kostola Panny Márie Matky Cirkvi a oficiálne začatie tejto stavby.

*

19. október 2008 

Dekrétom mons. Tomáša Galisa, žilinského biskupa, je od 19. októbra 2008 vrch Živčáková oficiálne vyhlásená za Mariánske pútne miestoe a miesto modlitby.

*

10. augusta 2010

Po dlhej a ťažkej chorobe, vo veku 92 rokov, zomiera v čadčianskej nemocnici turzovský vizionár Matúš Lašut.

*

15. august 2010

V kaplnke na Zivčákovej sa slúži svätá omša za zosnulého Matúša Lašuta. Pohrebné obrady sa konajú na cintoríne pri kostole v Turzovke, kde je zosnulý aj pochovaný.

*

29. máj 2011

Slávnostné posvätenie Kríža, koruny Panny Márie a zvona nového chrámu na Živčákovej