Chrám Panny Márie Matky Cirkvi

5. februára 2008 vydal Biskupský úrad v Nitre na svojom zasadaní súhlas so zbierkou na výkup pozemkov pod budúcu stavbou kostola.

8. septembra 2008 Mons. Tomáš Galis, biskup novozriadeného Žilinského biskupstva, povolil stavbu kostola Panny Márie Matky Cirkvi spolu s exercično-pastoračným zariadením na vrchu Živčáková.

19. októbra 2008 bol slávnostne posvätený základný kameň stavby kostola Panny Márie Matky Cirkvi a bola oficiálne započatá jeho stavba.

29. mája 2011 bol slávnostne posvätený Kríž, koruny Panny Márie a zvon nového chrámu.Prosba o finančnú podporu stavby kostola

V prípade Vášho záujmu finančne podporiť výstavbu nového kostola  je možné prispieť bezhotovostne, na účet zriadený Rímskokatolíckym farským úradom v Korni. 
Vďaka všetkým dobrodincom a Pán Boh zaplať za každú Vašu pomoc.

Platby zo Slovenska:

Číslo účtu : 51981195 / 0900
Banka : Slovenská sporiteľňa
Názov účtu : Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Korňa

Platby zo zahraničia:

IBAN : SK40 0900 0000 0000 5198 1195
(SVIFT) BIC : GIBASKBX
Prezentácia o stavbe kostola

Pre všetkých pútnikov a priateľov Živčákovej sme  pripravili  krátku  prezentáciu  o  stavbe chrámu s prosbou o milodary, z ktorých bude stavba,  možno aj  vďaka  Vám, financovaná.

Kliknutím na obrázok vpravo sa  prezentácia uloží do Vášho  počítača,  kde  si  ju môžete  prezerať  aj  bez podpory  internetu, prípadne ju môžete priložiť  do  mailu  a  poslať  svojim   známym.

Ďakujeme za šírenie tejto prezentácie.

 
Fotografie z výstavby kostola

Vstup do FOTOGALÉRIE kliknutím na obrázok.