Obrázky z Dechtíc

Mapa Dechtíc

 

Jedna z prvých fotografií vizionárov pri modlitbe pred zjavením Panny Márie

 

Simona, Jozef, Adriana, Martin a Mária počas zjavenia

 

Martin Gavenda a Simona Árendásová

 

Adriana Kúdelová a Jozef Danko

 

Na začiatku a na konci Krížovej cesty

 

Kríž na Boričkách a prameň

 

Atmosféra letnej púte

 

Púť uprostred zimy

 

Členky Misie Krista Kráľa z Katowíc na návšteve Dechtíc

 

Pamätný kameň na Svätodušnici