Obrázky z Fatimy

Fatima - plán pútnického areálu

 

Fatimskí vizionári - Lucia, Francisko a Jacinta

 

Lucia dos Santos ako sestra Lucia

 

Lucia s pápežom Jánom Pavlom II.

 

Bazilika Ružencovej Panny Márie

 

Bazilika s kolonádou

 

Západ slnka nad Bazilikou

 

Púť na námestí pred Bazilikou

 

Bazilika od Pastoračného centra Pavla VI.

 

Monument zjavenia

 

Kríž na námestí pred Bazilikou a socha pápeža Jána Pavla II.

 

Socha pápeža Pavla VI. pred Pastoračným centrom

 

Interiér Pastoračného centra Pavla VI.

 

Kríž nad oltárom

 

Socha Panny Márie Fatimskej v Bazilike

 

Socha Fatimskej Panny Márie počas púte

 

Sochy Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

 

Výjav zo zjavenia - súsošie na jednej z križovatiek Fatimy

 

Kraj okolo Fatimy