Obrázky z Krakova - Lagiewnikov

 

Príjazdová mapa a areál Baziliky Božieho milosrdenstva v Lagiewnikoch

 

Areál baziliky v Lagiewnikoch

 

Bazilika Božieho milosrdenstva

 

Bazilika v noci

 

Oltár Baziliky Božieho milosrdenstva

 

Kláštor v Lagiewnikoch

 

Zvonica kláštora

 

Interiér kláštornej kaplnky

 

Originál obrazu Božieho milosrdenstva na bočnom oltári v kaplnke kláštora

 

Kaplnka a socha svätej Faustíny

 

Interiér kaplnky svätej Faustíny

 

Kaplnka Bolestnej Matky Božej

 

Gréckokatolícka kaplnka

 

Kaplnka nepretržitej adorácie

 

Kaplnka Svätého Kríža

 

Kaplnka Spoločenstva Svätých