Obrázky z Guadalupe

 

Baziliky a námestie v Guadalupe

 

Nová bazilika v Guadalupe

 

Pred svätou omšou v Bazilike

 

Stará bazilika a múzeum v Guadalupe

 

Interiér Novej baziliky so zázračným obrazom

 

Vianočná výzdoba pred oltárom v Novej bazilike

 

Vyjadrenie úcty k Božej Matke

 

Skúmanie zväčšeniny obrazu

 

Zvýraznenie kresieb v očiach Panny Márie na obraze

 

Monument zjavenia v Guadalupe