Obrázky z Medžugoria

Mapa Medžugoria

 

Kostol svätého Jakuba a socha Panny Márie v priestore chrámu

 

Cesta na Križevac

 

Križevac

 

Pohľad na pohorie Biokovo v Chorvátsku

 

Ráno na Podbrde - mieste zjavenia

 

Miesto zjavenia Panny Márie za svitania

 

Socha Panny Márie na mieste zjavenia

 

Plastika zmŕtvychvstalého Krista

 

Pútnici zotierajúci kvapky potu tvoriaceho sa na bronzovom povrchu plastiky

 

Jedna z kvapiek