Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho


Starý kostol v Korni


Správca farnosti vdp. Ivan Mahrík


Rímskokatolícky farský úrad Korňa

Adresa: Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Korňa, 023 21 Korňa

Správca farnosti: vdp. Ivan Mahrík

Telefón: +421 905 449 625

Email: mahrik@rcc.sk

Web: rkfukorna.webnode.sk

 

Sväté omše vo farskom kostole

Nedeľa: 07.45 hod., 09.30 hod.

Pondelok, piatok, sobota: leto 18.00 hod., zima 17.10 hod

Utorok, streda, štvrtok: 7. 45 hod.

 

Kostoly v Korni

Pôvodný drevený kostolík v Korni vznikol roku 1948 prestavaním z bývalého súkromného domu istého korňanského učiteľa. V tomto roku bol aj zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu a z turzovského bočného oltára bol doňho prenesený obraz Božského Srdca od J. B. Klemensa.

Kostol slúžil až do vystavania kostola nového, ktorého stavba bola zahájená z iniciatívy vtedajšieho turzovského pána farára Ivana Mahríka v roku 1990. 18. júna 1994 ho konsekroval nitriansky diecézny biskup Ján Chryzostom kardinál Korec.

 

 

Diecézna mapa Slovenska

Klikni na zväčšenie.