KRESŤANSKÁ TLAČ

Kultúra

Kresťanský dvojtýždenník závislý od etiky.

Vydáva : Factum Bonum s.r.o.

Šéfredaktor : Teodor Križka

Objednávky na adrese : Sološnická 41, 841 05 Bratislava. Tel: 02/654 12 388, email: redakcia@kultura-fb.sk

Časopis na internete : http://www.kultura-fb.sk

 

M Rosa

Časopis Panny Márie Spoluvykupiteľky a Matky ľudstva.

Vydáva : Magnificat Slovakia - Mariánske spravodajstvo a vydavateľstvo

Šéfredaktor : Anton Selecký

Objednávky na adrese : Magnificat MROSA, P.O.Box 147, 814 99 Bratislava 1, email: magnificat@stonline.sk

Časopis na internete : www.magnificat.sk

 

Posol

Mesačník slovenských katolíkov.

Vydáva : Vydavateľstvo Dobrá kniha

Šéfredaktor :

Objednávky na adrese : P.O.Box 26, Štefánikova 44, 917 01 Trnava, email: casopisy@dobrakniha.sk 

Časopis na internete : http://www.dobrakniha.sk/aktual/casopisy/

 

 

Rozmer

Časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu.

Vydáva : Centrum pre štúdium siekt

Šéfredaktor :

Objednávky na adrese : Svoradova 3  (1. poschodie), 811 03 Bratislava 1, Tel: 02/207 88 307 (šéfredaktor)
02/207 22 838 (distribúcia)

Časopis na internete : http://www.sekty.sk

 

Katolícke noviny

Tradičné noviny moderného kresťana.

Vydáva :

Šéfredaktor : Ivan Šulík, PhD.

Objednávky na adrese : Redakcia Katolíckych novín, P. O. Box 9, 810 01 Bratislava 11
email: posta@katolickenoviny.sk

Časopis na internete : http://www.katnoviny.sk/

 

Ikona

Pravoslávny časopis - slovenská verzia.

Vydáva :

Šéfredaktor : Roman Wimmer

Objednávky na adrese : ADISERVIS, s. r. o., Na Nivách 18 141, 00 Praha 4 , email:  adiservis@seznam.cz

Časopis na internete : http://www.ikonapress.info/

 

Slovo

Oficiálny časopis gréckych katolíkov na Slovensku.

Vydáva : Gréckokatolícke arcibiskupstvo a Petra n. o., Prešov

Šéfredaktor : prot. Juraj gajdoš, ThLic.

Objednávky na adrese : SLOVO, Hlavná 1, P. O. Box 204, 080 01 Prešov, email: slovo@grkatpo.sk

Časopis na internete : http://slovo.grkatpo.sk/

 

 

Zrno

Občasník cirkevného zboru ECAV na Slovensku

Vydáva : Vydavateľstvo Michala Vaška

Šéfredaktor :

Objednávky na adrese : Námestie Kráľovnej pokoja 3, 080 01 Prešov, email: zrno@vmv.sk

Časopis na internete : http://www.dtp.sk/zrno/