LITERATÚRA O ZJAVENIACH PANNY MÁRIE VO SVETE

Medugorje - pútnická monografia

Autor : Dr. Viktor Nuić

Preklad : Dr. Pavol Danič

Tlač : Vjesnik, d. d. Zagreb

 

Medžugorie - Nebo na dosah ruky

Kniha prináša nielen mesačné posolstvá z Medžugoria z 90 rokov, ale predovšetkým skutočné životné príbehy ľudí, v ktorých sa zjavuje mnohoraká Božia múdrosť a dobrota skrze Pannu Máriu. Každá kapitola dáva jednoduchú a zároveň silnú duchovnú náuku a povzbudenie. Sú to svedectvá viery a Božích zázrakov, ktoré zozbierala sr. Emmanuela, ktorá žije v Medžugorí už od roku 1989.
Medžugorie ako aktuálne najnavštevovanejšie pútnicke miesto na svete, je miestom mnohých obyčajných i neobyčajných milostí, preto sa tu zdá, akoby tu nebo bolo tak veľmi blízko, akoby len na dosah ruky.

Autor : Sestra Emanuela

Vydal : Vydavateľstvo Misionár

 

 

Medžugorský zázrak - Víťazstvo srdca

Kniha Medžugorský zázrak, Víťazstvo srdca ponúka ľahké a povzbudivé čítanie, ktoré poteší a posilní na ceste k Bohu skrze Máriu. Prináša svedectvá ľudí, ktorí cez Medžugorie našli silnejšiu vieru v Boha a začali žiť hlbší duchovný život. Autorkou knihy je známa sestra Emmanuela z Komunity Blahoslavenstiev, ktorá už od roku 1989 žije a pôsobí v Medžugorí. Sama bola svedkom mnohých zázračných situácií, kde sa zjavila Božia moc a ochrana Panny Márie. Každé mesačné posolstvo Panny Márie je doplnené skutočným príbehom zo života. Okrem toho sú tu podané aj menej známe fakty, ktoré ukazujú Medžugorie v 90 rokoch.


Autor : Sestra Emanuela

Vydal : Vydavateľstvo Misionár

 

Lurdy - "Som nepoškvrnené počatie"

Autor : Jean Barbet

Vydal : Slovo, 1991

 

Lurdy

Publikácia má darčekový a spomienkový charakter. Je plná nádherných fotografií pripomínajúcich život sv. Bernadety Soubirousovej, ale aj takých, ktoré zachytávajú atmosféru tohto pútnického miesta - atmosféru modlitby, dôvery a nádeje. Z textu sa dozviete o dôležitých momentoch zo života svätice a jej rodiny, o posolstve, ktoré zanechala svetu. Nájdete tu pozorne opísané jednotlivé miesta Lúrd a ich duchovnú hodnotu pre pútnikov. Povzbudia vás tiež uzdravenia, ktorých štatistiku publikácia prináša.


Autor : Marián Gavenda

Vydal : Lúč, 2011

 

Pieseň o Bernadette

Najúspešnejší román Franza Werfela sa zaraďuje do klenotnice svetovej literatúry. Je napísaný podľa skutočnej udalosti. Autor verne a príťažlivo približuje čitateľovi celú atmosféru v Lurdoch, celý začiatok a priebeh zjavení.

Chudobnému dievčaťu z pyrenejského údolia Bernadete Soubirousovej sa zjaví pri massabiellskej jaskyni Pani, ktorá ju poverí určitým poslaním. Kým sa uskutoční, musí Bernadeta zniesť veľa príkoria. Zvíťazí však jej nezlomná viera, ktorá spolu s čistotou jej srdca presvedčí cirkevné i svetské vrchnosti, ktoré nakoniec uznajú zjavenia Panny Márie za pravé a vytrysknutý prameň vody za zázračne uzdravujúci.

Autor : Franz Werfel

Vydal : Lúč

 

Fatima - posolstvo a jeho plnenie

Biskup R. Baláž a kňaz A. Fugel vysvetľujú fatimské posolstvo, jeho aktuálnosť a duchovný program podľa tohto odkazu. Opisujú prostý ale nádherný príbeh vpádu nadprirodzena do života troch pastierikov, ktorý priniesol svetu varovanie a nádej. Vydané k 80. výročiu udalostí vo Fatime.

Autor : Adolf Fugel, biskup Rudolf Baláž

Vydal : DACO - Jozef Mikloško

 

 

Fatima - Mária hovorí k svetu

Autor : Fonseca

Vydal : Východoslovenské vydavateľstvoPanna Mária Guadalupská - Matka civilizácie lásky

Takmer desať rokov po španielskom dobytí Mexika bola budúcnosť kresťanstva na americkom kontinente dosť neisrá. Biskup, ktorého práve pre Mexiko vymenovali, musel prieť s nepriateľsky naladenou koloniálnou vládou a domordí Američania sa na kresťanstvo nechceli obrátiť. Španielskemu krášovi napísal, že ak sa nestane zázrak, celý kontinet bude stratený. Ten zázrak sa stal medzi 9. a 12. decembrom 1532 a navždy zmenil budúcnosť kontinet

 

Autor :Carl Anderson, Eduard Chávez

Vydal : Redemtoristi - vydavateľstvoGuadalupe - Zjavenie Matky Božej v Mexiku

Autor : Francis Johnston

Vydal : Typo Press KošiceZačiatok evanjelizácie obrazom Guadalupskej Panny Márie

Autor : Carl Anderson, Eduard Chávez

Vydal : Slovo medzi namiLitmanová - posolstvá

Autor : Neuvedený

Vydal : Svetlo

 

 Panna Mária v Litmanovej - "Čakám vás v nebi"

Toto moje zjavenie tu je posledné. Milujem vás...!
A ďakujem všetkým za to, čo ste tu pre mňa urobili...
Moje milované deti!
Takto som to chcela, aby ste sa zobudili zo sna prázdnoty.
Aby ste pochopili, že potrebujete obrátenie.
Pre túto dobu potrebujete obrátenie. Prosím, prosím...!
Zostávam na tejto hore prítomná.
Začnite teraz uvažovať nad mojimi posolstvami!
Zostaňte v mojom Srdci pre túto dobu!
Pretože potrebujete byť viac jednoduchí a ostražití...
Prichádza doba, ktorá je už tu. Zostaňte teda ako deti.
Úplne slobodní pre Boha.
Prosím, rozmýšľajte nad tým, čo hovorím!
Ja vás milujem a čakám vás v Nebi...

Mária.

Autor : Anton Selecký

Vydal : Občianske združenie Magnificat, BratislavaFILMY O ZJAVENIACH PANNY MÁRIE

Ivetka a hora

Námetom na film českého dokumentaristu Víta Janečku sa stali zjavenia Panny Márie na hore Zvir pri Litmanovej na východnom Slovensku. Objavovala sa tam dvom kamarátkam Ivetke a Katke počas piatich rokov pravidelne každý mesiac. Cieľom dokumentu Ivetka a hora nie je poukazovať na pravdivosť či nepravdivosť zjavení, nejde o žiadnu investigatívnu dokumentaristiku, takisto to nie je prokatolícky film. Témou je Ivetkino prežívanie, vnútorné vysporadúvanie sa s neľahkou „úlohou“.

Autor : Vít Janeček

Rok výroby : 2008

84 minútový dokument