LITERATÚRA O TURZOVKE





Farnosť Turzovka

Kniha zachytáva dejiny cirkevného života v turzovskej farnosti od roku 1848, kedy bola založená. Množstvo dokumentácie, historických faktov, či zaujímavých fotografií určite nikoho nenechá na pochybách, kto sa najvýznamnejšou mierou podieľal na rozvoji kultúrnosti a vzdelanosti tunajšieho ľudu a zachovávaniu tradícií jeho tradícií.

Zostavil : Ivan Gajdičiar, PaedDr. Jaroslav Velička

Vydal   : Spolok priateľov Turzovky v spolupráci s Farským úradom v Turzovke v roku 2006

 

 





Turzovka 1598 - 1998

Kniha prináša vyčerpávajúce informácie od vzniku Turzovky v roku 1598 až po nedávnu súčasnosť roku 1998, kedy sa slávilo 400 rokov od jej založenia. Dozviete sa tu všetko ako z oblasti histórie mesta, tak i z oblasti geografickej a prírodopisnej, kultúrnej, športovej, či ekonomickej.

Zostavili : Ivan Gajdičiar, PhDr. Milan Gacík, Mgr. Ladislav Paštrnák

Vydala  : Nadácia 400 rokov Turzovky v roku 1998

 

 





Páni majstri - remeslá, obchod a živnosti v Turzovke

Skutočne unikátne dielo, ktoré do detailov opisuje život remeselníkov, obchodníkov či živnostníkov z Turzovky a blízkeho okolia. Je tu zhromaždené množstvo historického materiálu v podobe originálnychfotografií, dokladov, či ďalších faktografických údajov, ktoré názorne a pútavo vykresľujú obdobie od vzniku remeselníckych cechov až po znárodnenie v päťdesiatych rokoch. Kniha od základu vyvracia reči a povedačky okolo zaostalosti a chudoby hornokysuckej oblasti. Po preštudovaní materiálov uverejnených na jej stránkach každý súdny človek príde k záveru, že tú skutočnú chudobu a biedu ducha sem zasial až komunizmus a jeho zvrátené idey.

Zostavil : Ivan Gajdičiar

Vydal   : Spolok priateľov Turzovky v roku 2003

 





Turzovka krížom - krážom

Zostavil : Ivan Gajdičiar

Autori : Juraj Bukovan, Ing. Emília Dlhopolčeková, Ivan Gajdičiar, PhDr. Anna Kiripolská, Jozef Korený, PhDr. Jana Kurucárová, Mgr. Pavol Kužma, Mgr. Amália Kužmová, prof. PhDr. Róbert Letz, CSc., PhDr. Milan Majtán, DrSc., MUDr. Jozef Marec, Mgr. Ladislav Paštrnák, RNDr. Viliam Prikryl, CSc., Mgr. Drahomír Velička, PhD.,Akad. maliar Ondrej Zimka

Vydal : Spolok priateľov Turzovky, občianske združenie





Najkrajší kút

Literárna "Hymnická pieseň o Slovensku", ktorú autor zostavil z príhovorov a fotografií významných slovenských osobností, ktoré sa vyznali zo svojej lásky k rôznym kútom rodného kraja, vyspievala svoju ódu aj na našu Turzovku. Autorom vyznania je maliar Ondrej Zimka, rodák z Hlineného, ktorý na troch stranách povedal o sebe a o nás všetko krásne podstatné.

Zostavil : Emil Semanco

Text o Turzovke - Ondrej Zimka

Vydal   : TRIO Publishing, s. r. o. v roku 2004