LITERATÚRA O ŽIVČÁKOVEJ

Poutní místo Turzovka

Autor : Dagmar Lapčíková

Tlač : Matice cyrilometodějská s.r.o., Olomouc

 

Kráľovná Turzovky - Dcéra Otca, Nevesta Ducha, Matka Syna.

Ucelené dielko zachytávajúce všetky podstatné udalosti a poskytujúce základné informácie o pútnickom mieste Turzovka - Živčáková.

Autor : Mgr. Elena Šubjaková

Vydal : Združenie "Živá voda Turzovky" v roku 2000

 

 

Turzovka - Živčáková, miesto milosti a pokoja.

"Turzovka - to je pravé zjavenie, to budú raz Slovenské Lurdy!"

Blahoslavený Páter Pio v liste jezuitovi R. Mikušovi

Autor : Martin Vachálek

Vydal : Martin Vachálek

 

Zjavenie Matky Božej v Turzovke

V roku 1958, sto rokov po slávnych udalostiach vo francúzskych Lurdoch, sa Panna Mária zjavila lesníkovi Matúšovi Lašutovi na hore Živčák nad kysuckou osadou Turzovka a neskôr i ďalším ľuďom. Zanechala úžasné posolstvo a tiež znamenia viditeľne dodnes. Nielen o tom je táto kniha. Približuje históriu významných mariánskych zjavení v priebehu posledného tisícročia, prináša duchovný odkaz zjavenia v Turzovke a predovšetkým unikátny pôvodný rozhovor s Matúšom Lašutom. Vo farebnej prílohe sú navyše zdokumentované fascinujúce mariánske zjavenia z celého sveta, okrem iných z Guadalupe, Vailankanni, Paríža, Lúrd, Banneaux, Fatimy, Knocku, Medžugoria, ale tiež zo severočeského Filipova alebo moravského Vranova u Brna.

Autor : Jiří Kuchař

Vydal : Eminent v roku 2007

 

Mystický stĺp Panny Márie Turzovskej

Reflexie o vízii pátra Cyrila Metoděja Kuběnu o pútnickom mieste Živčáková. Publikácia bola vydaná v čase inštalácie a vysvätenia mystického stĺpa, umiestneného od roku 2002 priamo v areáli kaplnky na Živčákovej.

Autor : Mgr. Elena Šubjaková

Vydal : Združenie "Živá voda Turzovky" v roku 2003

 

Obnova krstných sľubov v prameňoch Turzovky

Autor : Mgr. Elena Šubjaková

Vydal : Združenie "Živá voda Turzovky"

 

Milostivý obraz Kráľovnej Turzovky

Autor : Mgr. Elena Šubjaková

Vydal : Združenie "Živá voda Turzovky"

 

 

Turzovka - 50 rokov milostí

"Nemysli si, že zázrakov je málo. Zázraky nekoná Pán preto, aby ukázal človeku svoju moc, ale aby mu pripomenul, že všetko je Božím dielom. Pán je potešený, keď má človek vieru bez zázrakov. No niektoré zázraky vykonáva Pán ako odmenu za veľkú vieru. Nenúťte Pána, aby konal zázraky, lebo to znamená, že neveríte! A tým vlastne Pána urážate!"

Mária.

Denník K. Židlického, Turzovka 18.08.1981

Autor : Mgr. Elena Šubjaková

Vydal : Združenie "Živá voda Turzovky"

FILMY O ŽIVČÁKOVEJ

DVD: Pútnicke miesto Turzovka

Na DVD-čku nájdete 3 dokumentárne filmy:

Púť populárneho českého kňaza Jaroslava Stříža na Zivčákovú - február 2008.

Vyhlásenie Turzovky za pútnické miesto - október 2009.

Pohreb Matúša Lašuta - august 2010.

Autor : Anton Selecký

Vydal : Občianske združenie "Magnificat Slovakia"

57 minútový dokument

DVD: Turzovka - Slovenské Lurdy

Autor : Mgr. Elena Šubjaková

Vydal : Združenie "Živá voda Turzovky"

50 minútový dokument