Z archívu Olomouckej univerzitnej knižnice

Dokumenty poskytol pán Štěpán Kohout, pracovník Zemského archívu v Opave, pobočka Olomouc.

 

1. NOVINY "POZOR" Z ROKU 1936 - jpg

2. NOVINY "POZOR" Z ROKU 1936 - pdf