Fotografie z vysviacky chrámu Panny Márie Matky Cirkvi - 4. októbra 2015