Fotografie z posvätenia základného kameňa stavby kostola - 19. OKTÓBRA 2008