Fotografie - 29. mája 2010

Posvätenie Kríža, koruny Panny Márie a zvona kostola