Fotografie zo stavby - 30. mája 2010

Osadzovanie Kríža a koruny Panny Márie na vežu kostola