Jarná púť 2011 - 29. mája 2011

Posvätenie kríža, zvona a koruny Panny Márie