CITÁTY "O BOHU"

                 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.  Ježiš Kristus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak chápeš, to nie je Boh!

Sv. Augustín

 

Ak chcete pobaviť Pána Boha, zoznámte ho so svojimi plánmi do budúcna.

Woody Allen

 

Ak ľudia príjmu Boha do vlastného srdca, stávajú sa jeho spolupracovníkmi. Ak ho neprijmu, aj to je odpoveď Boha.

Matka Tereza

 

Ak poznáme Boha bez toho, aby sme poznali svoju biedu, dospejeme k pýche. Ak poznáme svoju biedu bez toho, aby sme poznali Boha, dojdeme k zúfalstvu. Ak poznáme Krista, prídeme do stredu, v ktorom môžeme nájsť i Boha i svoju biedu

Blaise Pascal

 

Bojím sa iba Boha, nikoho iného!

Koos de la Rey

 

Keby sme vedeli, ako silno nás Boh miluje, umreli by sme šťastní.

Jean Maria Vianney

 

Buďme si istí, že aj keď nám všetko chýba, nikdy nám nebude chýbať Boh, ktorý je a aj má byť naše všetko.

František Saleský

 

Byť človekom znamená usilovať sa byť bohom.

Jean Paul Sartre

 

Duša, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža