SLOVENSKO

FANTÓMOVÉ UMENIE A FANTÓMOVÁ INTELIGENCIA

Na kultúrnom fronte zase šľachtici vytvárajú "umelcov" rôznych žánrov ktorých nechajú oceniť v zahraničí a patrične to zmedializujú. Nespomenú len skutočnosť, že ceny im udeľujú komisie zložené z rovnakých blbečkov ako sú súťažiaci.

Pridané : 

26. 10. 2010

Zdroj: 

TVINA

VLADIMÍR PALKO" CHORÉ HVIEZDY KRESŤANSKO-DEMOKRATICKÉ

Článok poslanca NRSR Vladimíra Palka pravdivo vykresľujúci činnosť takzvaných kresťansko-demokratických strán v Európe.

Pridané : 

25. 05. 2010

Zdroj: 

Impulzrevue.sk

MILAN S. ĎURICA - OHROZENIE KRESŤANSTVA V SÚČASNEJ POLITICKEJ SITUÁCII

Už pred piatimi rokmi jeden z našich vysokých cirkevných predstaviteľov neváhal  verejne upozorniť veriacich, ako aj prítomných najvyšších štátnych predstaviteľov, že v našej spoločnosti sa stále jasnejšie a útočivejšie prejavuje komplot nepriateľských síl proti kresťanstvu a najmä proti Katolíckej cirkvi: „Bez nadsádzky môžeme povedať, že

Pridané : 

22. 1. 2010

Zdroj: 

Kultúra

ROZHOVOR S PROFESOROM MATÚŠOM KUČEROM: STAROVEKÍ SLOVÁCI NIE SÚ CHIMÉRA

Má za sebou mimoriadne plodné roky pedagogickej, literárnej i politickej, ale najmä vedeckej práce. Ako poslanec Federálneho zhromaždenia hlasoval za samostatné Slovensko, keď sa rozhodovalo o rozdelení ČSFR. Pôsobil aj ako minister školstva Slovenskej republiky, bol veľvyslancom v Chorvátsku a generálnym riaditeľom Slovenského národného múzea v Bratislave. Popritom tridsať rokov prednášal slovenské dejiny na Filozofickej fakulte UK.

Pridané : 

10. 1. 2010

Zdroj: 

Populivox.sk

FRANZ LIST - STRATENÝ SYN SLOVENSKA

Otec i matka, ba i prarodičia Franza Lista boli Slováci. Toto odhalil slovenský Švajčiar, hudobný teoretik a pedagóg Miroslav Demko vo svojej knihe Franz List - compositeur slovaque (2003), ktorá vyšla vo francúzštine. Autor fundovane a kultivovane zobrazuje osobnosť a kreativitu Franza Lista, jeho životné peripetie a rýdzo slovenský pôvod. Cituje aj deformácie uhorských a maďarských historikov o jeho živote. Aj o zamlčovanej pravde Listovho pôvodu.

Pridané : 

10. 1. 2010

Zdroj: 

Laco Zrubec

NOVOROČNÝ PREJAV PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY J.E. IVANA GAŠPAROVIČA - 1. JANUÁRA 2010

Vážení spoluobčania, ďakujem Vám za každý skutok ľudskosti, pomoci tým, ktorí sú na ňu odkázaní. Ďakujem Vám za všetko, čo ste urobili pre ľudí a tým i pre našu domovinu – Slovenskú republiku. 
Úprimne Vám želám rok hojnosti. I viery vo vlastné sily. Vinšujem Vám zdravie, šťastie i Božie požehnanie.

Pridané : 

1. 1. 2010

Zdroj: 

Kancelár. prezidenta

AUGUSTÍN MARIÁN HÚSKA: DOBRÁ SPRÁVA O ETNICKEJ DLHOVEKOSTI SLOVÁKOV

S etnickými identitami je to tak ako so starožitnosťami; čím sú staršie, čím je väčšmi doložená ich dlhovekosť, tým majú vyššiu civilizačnú hodnotu. Pochopiteľne, medzi etnikami vzbudzujúcimi úctu sa často objavujú také, ktoré síce majú najvyšší audit hodnovernosti, ale nehodnovernými sa ukázali inštitúcie audítorstva.

Pridané : 

7. 12. 2009

Zdroj: 

Extra plus