ZJAVENIA

MODLIME SA DEVIATNIK KU KRÁĽOVNEJ POMOCI! (25.11. – 4.12 2010)

Božia dobrota nám dvetisíc rokov pripomína smer a spôsob k jedinej Pravde, učí nás, ako máme kráčať po ceste lásky, pokoja a svätosti. Najprv k nám Boh prehovoril vo svojom nesmiernom milosrdenstve skrze svojho Syna a potom mnohokrát rozličnými spôsobmi rovnal naše krivolaké cesty. 

Pridané : 

25. 11. 2010

Zdroj: 

Magnificat

PROROCKÁ ZJEVENÍ UČINENÁ CTIHODNÉ MATCE MARIANĚ DE JESUS TORRES

Tento článek se zakládá na výňatcích z rukopisu z 18. století s názvem Obdivuhodný život Matky Mariany de Jesus Torres, sepsaného převorem Manuelem de Souzou Pereirou, františkánským provinciálem v Quitu v Ekvádoru a vedoucím kláštera, který Matka Mariana založila.

Pridané : 

09. 09. 2010

Zdroj: 

Vendeé

J. M HAFFERT: TOO LATE (PRÍLIŠ NESKORO)

Svet bol zhrozený, keď sa dopočul, že v Rwande brutálne zabili viac ako 500 000 ľudí ich vlastní susedia. Oveľa viac by bol šokovaný, keby sa dozvedel, že Boh Rwandu varoval. Tragédii bolo možné zabrániť.

Pridané : 

05. 04. 2010

Zdroj: 

Magnificat

PRÍBEH STIGMATIZOVANEJ  VIZIONÁRKY MYRNY NAZZOUR Z DAMAŠKU

Pred jeho bránami sa obrátil sv. Pavol. Kresťanstvo tu pretrvalo od tých čias až dodnes. Tu, v kresťanskej štvrti Sufanieh, v rodine mladých novomanželov - gréckokatolíčky Myrny (nar. r. 1964, stredoškolské vzdelanie) a Nikolasa Nazzoura, pravoslávneho vyznania, začal 26. novembra 1982 obraz Panny Márie s Ježiškom roniť olej.

Pridané : 

22. 1. 2010

Zdroj: 

Magnificat

DON STEFANO GOBBI - MODRÁ KNIHA

Taliansky kňaz Don Stefano Gobbi je mystik. Vo svojom srdci počuje hlas Panny Márie v celkom normálnom stave - ani v tranze, ani v extáze. Píše postupne za sebou a bez akejkoľvek duševnej námahy, bez premýšľania a bez korigovania. Tento fenomén zažil prvýkrát na púti vo Fatime v máji 1972. Panna Mária si ho vybrala ako svoj nástroj,

Pridané : 

21. 1. 2010

Zdroj: 

MKH

POSOLSTVÁ BOHA PRE CAROL AMECHE - CEZ VNÚTORNÉ ZJAVENIA

Už desať rokov putuje Carol Ameche po USA a povzbudzuje modlitebné skupiny, prednáša a prináša posolstvo nádeje, radosti a duchovnej prípravy na blížiaci sa akt Božieho milosrdenstva pre celé ľudstvo: osvietenie našej mysle o stave našej duše známe ako „Malý súd“ alebo „Varovanie“, ktoré príde pre Druhým príchodom Ježiša. 

Pridané : 

14. 1. 2010

Zdroj: 

Magnificat

ZJAVENIE KRÁĽOVNEJ POKOJA MIRJANE DRAGICEVIĆ SOLDO - 2. DECEMBRA 2009, MEDŽUGORJE

Mirjana sa narodila 18. marca 1965 Jozovi a Milene Dragicević. Má jedného brata. Prvé zjavenie mala 24. júna 1981 vo veku 16 rokov. 16. septembra 1989 sa vydala za Marka Soldo, majú dve deti - Mariju a Veroniku. Žijú v Bijakovići, Medžugorie. Mirjana mala denné zjavenia do 25. decembra 1982, kedy jej Panna Mária zverila desiate tajomstvo a prisľúbila, že sa jej bude zjavovať raz do roka, a to v deň jej narodenín, 18. marca, do konca jej života. 

Pridané : 

15. 12. 2009

Zdroj: 

www.medjugorje.ws 

PRÍSĽUB JEŽIŠA KRISTA SV. BRIGITE ŠVÉDSKEJ

Jedného dňa sa jej Spasiteľ zjavil a povedal „Na moje telo sa znieslo 5480 úderov. Ak mi za ne chceš prejaviť zvláštnu úctu, tak sa pomodli každý deň po dobu jedného roka pätnásťkrát Otče náš a pätnásťkrát Zdravas Mária. K tomu pridaj modlitby, ktoré ťa naučím. Po uplynutí roka si tak uctíš každú ranu z týchto 5480 úderov.“Potom jej Spasiteľ povedal: „Kto vykoná túto ročnú pobožnosť, zachráni pätnásť duší svojich príbuzných z očistca, pätnásť duší

Pridané : 

7. 12. 2009

Zdroj: 

Magnificat